Vedtægter - Snogdal

 

Regler for jagt i SnogdalPlantage.

(Regler for jagt i Snogdalplantage udleveres når der er betalt jagtkort.)

 

Regler for haglbøsse jagt i Snogdal Plantage.

 1. alle opfordres til at tage på flugtskydningsbane, evt. deltage i sjov lerdueskydning mindst en gang før jagtsæsonen.
 2. Jægere fra Ringkøbing skjern kommune, der er medlem af jagtforeninger i kommunen, kan deltage i jagten.
 3. der sælges maks 50 jagtkort pr år.
 4. +10 gæstekort pr jagt. Gæstekort bestilles/købes vd Henrik Snogdal inden jagten og sælges efter princippet først til mølle.
 5. Har man skudt ha man budt, vildet sælges på auktion efter jagten, hvis ingen byder er det skytten som nedlagde det pågældende dyr, som afregner til Henrik Snogdal. Til følgende priser. Kron Hjort 1500 kr, Spidshjort og Hind 1000 kr, hjorte kalv 700 kr, Då hjort 1000 kr, Spids Då og Då 600 kr, Då kalv 500 kr, Buk med opsats 500 kr, Rå 400 kr, Lam 350 kr, Harer 50 kr.
 6. Der er ikke så mange riffelpladser, så jagt lederen trækker lod mellem dem son ønsker at skyde med riffel på dagen.
 7. Der må skyde Kron og Då vildt i skoven. Nærmere orientering fra jagtlederen på dagen. (i henhold til lejekontrakten)
 8. Tilmelding til John Rønshøj senest d. 1/10-22 hvis du vil gå med hund.

 

Regler for Bukkejagt i Snogdal Plantage.

 1. Hvis man vil med i lodtrækningen om bukkejagten, skal man betale for jagten senest 5 dage før forårsmødet, på konto nr. 7670-7495331 (Husk navn)
 2. Der er adgang til bukke jagt hver torsdag, fredag, lørdag, søndag i perioden 16/5 til og med 15/7. den enkelte får tildelt jagten 4 dage ( dog tilrettes  første periode ind efter d, 16/5 så ledes at der kan gåes på jagt mandag, tirsdag og onsdag.)
 3. Jægere som vil deltage i bukkejagten skal have været med på efterårsjagterne de foregående to år, hvor efter de kan komme med i lodtrækningen det tredje år.
 4. Som adgangskrav skal man have bestået riffelprøven og deltage i en af Spjald Brejnings jagtforenings trænningsskydninger i Ulfborg, se datoer i Aktivitetskalenderen.
 5. Jægere med Ulige numre, har jagten fra hovedvej 11 til og med den store Fodermark inklusiv tårn. (Tårnet på stykket mellem hovedvej 11 og P pladsen kan bruges hvis vi opnår nabo akcept.
 6. Jægere med lige numre har jagten Fra den store fodermark og ud i mosen inklusiv tårn.

 

Deltager i bukkejagten, må skyde en buk pr jæger. har du nedlagt en buk meddeles det til Henrik snogdal, som samtidig opkræver 500 kr.

Når der er skudt 3 sommerbukke stopper jagten, og de jægere som ikke opnår jagt kommer med året efter (inden lodtrækningen)

ANSKYDNINGER. Evt. anskydninger eller mistanke her om eftersøges med registreret Sweisshunde fører og udfaldet af forløbet meddeles til Henrik Snogdal. ( jæger afregner selv med Sweisshunde føren (Evt. Asger Kjærsgåd  23389132)

 

Regler for Kron og Då dyr jagt i Snogdal Plantage.


1. Deltagerne er de samme som er med i Bukke jagten. ( dette år)

2. Der er adgang til hjorte og Då jagt Fredag, Lørdag og Søndag i den periode du et tildelt.

3. Der er kun morgen jagt. Det vil sige indtil klokken 10,00.

4. Al jagt foregår fra Tårn.

5. Der skydes efter Jagt loven. 

6. Anskydning eller mistanke herom: Se afsnittet under Bukkejagt.

 

Deltagere i Kron og Då jagt må skyde et dyr pr, Jæger. er du heldig meddeles det til Henrik Snogdal, hvortil du også afregner ( priser står beskrevet under haglbøsse jagt øverst på siden) 

 

Jagt dage i, se under udvalg, i Snogdal Plantage

 

 

 

Læs mere i Snogdalplantage under fanen Udvalg, Evt. ændringer rettes her på siden, samt udsendes som mail til alle medlemmer

 

Jagt udvalget ønsker alle Knæk & Bræk

 

Venlig hilsen Jagt udvalget

John Rønhøj 22659956  Henrik Snogdal 23323813  Jørgen Fyhn 20311505

Nyheder