Sandbæk plantage

 

 

 

Jagt i Sandbæk Plantage 2022-2023

 

 

 

 

 

Ønsker man at deltage i jagten 2022/2023, bedes .

 

man indbetale 1000,00kr senest den 31marts på, eller på dagen den 15 marts.               

  kontonr. 5997-1042821 ( skriv venlist navn på).

 

Eneste krav er at du er bosiddende i Ringkøbing- Skjern kommune og er medlem af en af følgende fire

jagtforeninger: Herborg/videbæk.  Nr.Vium/Troldhede.  Spjald/Brejning.  Grønbrerg.                                                Opfylder du disse krav, og ønsker du at være nyt medlem i jagten, bedes du kontakte Olav Therkildsen på tlf.60916177.

 

 

Gæstekort kan købes af jagtdeltagere, ved henvendelse til jagtleder, Per Kristensen. 

Lodtrækning om bukke/hjortejagten sker den 8 april. De heldige får personlig besked ultimo april.

Den 20-08-2022 holder vi den årlige skydetræning, som skydes i gang kl. 13,00

på den herlige Sandbæk bane .

Du er velkommen til at tage en kammerat med.

Der kan købes øl/vand og pølser.

Patroner  kan købes .

Håber vi får en hyggelig dag .

Med Jægerhilsen Sandbækudvalget.

(OBS. Til medlemer af sandbæk jagt, udleveres gratis 2 skydekort og 3 æsker  patroner)


Jagtdage i Sandbæk plantage
 

 Dato dag  KL. Mødested  Hund  Bemærkning  Jagtleder 
5/11-23  Søndag  9,30  Klubhuset Flygtskydningbanen      Per B Kristensen
26/11-23 Søndag   9,30 Klubhuset Flygtskydningbanen    PR.jagt * Per B Kristensen
 17/12-23 Søndag   9,30  Klubhuset Flygtskydningbanen      Per B Kristensen 
7/1-24 Søndag   9,30 Klubhuset Flygtskydningbanen      Per B Kristensen
 28/1-24 Søndag  9,30  Klubhuset Flugtskydningsbanen      Per B Kristensen

 

* PR Jagt. Nye jægrer fra Ringkjøbing Skjern kommune der har erværvet jagttegn det seneste år, kan tilmelde sig til denne jagt

Tilmelding til jagtleder Per B Kristensen på tlf, 23284653 

  

 

Jagtudvalgets medlemmer

 

 

Grønbjerg Jagtforening Spjald-Brejning jagtforening NR.Vium Troldhede Jagtforening Herborg Videbæk Jagtforening

Olav Therkildsen
 60916177

Karl Bach
22856521

Tommy Clausen

20836100

Jens Ole Hindbo

21621779

Anders Therkildsen

53644213

Michael Jensen

41150277

Eske Hansen
40767114
Per B Kristensen
23284653
       

 

 siden er opdateret den 13-04-2022

Jagtudvalget for Sandbæk Plantage

 

 

1.   Jagt i Sandbæk er åben for jæger der er medlem af henholdsvis Herborg-Videbæk, Nr.Vium-Troldhede, Grønbjerg og
       Spjald Brejning jagtforening og som er bosiddende i Ringkjøbing-Skjern kommune.

 

2.   Hvert af overnævnte foreninger vælger to medlemmer til jagtudvalget.

 

3.   Jagtudvalget tilrettelægger jagterne og sørger for vildtplejen.

 

4.   Jagtudvalget konstituerer sig selv med formand, kasser, sekertær,hunde kordinator og fodermester.

 

5.   Jagtudvalget træffer så vidt mulig afgørelser i enighed. Eventuel uenighed afgøres ved almendelig stemmeflertal.
      Ved stemmelighed er det formandens stemme der er afgørende. Sådanne sager skal fremlægges til drøftelse på
      orienteringsmødet og skal her til orienterende afstemning.

 

 

6.   Jagtudvalget fastsætter hvert år deltagerbetalingen.

 

7.   Alle betaler samme pris for jagten, uanset ung jæger eller pensionist.

 

8.   Der afholdes orienteringsmøde ultimo febuar eller primo marts. På mødet kan der ske indtegning og betaling for jagterne.
      Kun medlemmer der har betalt har stemmeret ved en eventuel orienterende afstemning.

 

9.   På orienteringsmødet vældes jagtlederen, blandt de otte udvalgsmedlemmer.

 

10.  Udvalget udarbejder en årlig vildtudbyttestatistik, og aflægger beretning på orienteringsmødet.

 

11.  Udvalget fører regnskab og fremlægger dette på orienteringsmødet. Jagtselskabets kassebeholdning pr. 31/12 bør
      være et års jagtleje.

 

12.  Ved opløsning af selskabet fordeles en eventuelt kassebeholdning blandt de fire foreninger i forhold til deltagerantallet 
      på de seneste 3 års jagter.

 

13.  Der afholdes jagter i henhold til jagtlejekontrakten.

 

14.  Deltagerantallet i jagtkonsotiet kan max være 60,dog max 45 jæger på hver jagt. Om nødvendig oprettes en venteliste.

 

15.  Jagtudvalget udvælger på jagtdagen, blandt de hundefører som medbringer hund.

       Alle kan medbringe egnet hund. Man skal dog være indstillet på at "sidde over" hvis der er for mange.

 

16.  Deltagerbetalingen sker senest den 31/3. Undtaget er dog jagttegnaspiranter der består jagtprøven efter denne dato.

 

Revideret den 13-04-2022

 

 

 

 

Nyheder