Vedtægter - Sandbæk

01. Jagtlederen er ubetinget øvereste myndighed på jagt. Hans anvisninger skal ubetinget følges.

02. De personer jagtlederen udpeger til at sætte af, overtager hans beføjelser.

03. Gyldigt jagttegn og våbentidadelse skal forevises på den første jagt man deltager i.
      Jagttegn med bestået riffelprøve og våbentilladelse skal altid medbringes på jagt.

04. Alle jægere bliver i hvert enkelt såt sat på post, og der skal man, med mindre andet er aftalt, blive til man bliver hentet af ham der har sat af.

05. På jagt vil der så vidt mulig blive anvendt jagthorn.

06. Når man er sat på post og har hilst på naboposten, må manlade og skyde.

07. En post, er det sted jægeren bliver anvist at stå. Jægeren må kun flytte sig nogle få meter fra det sted der bliver ham anvist.
      Husk at makere tydeligt over for naboposteren hvor man står. Husk at bedømme 20 meter til højre og venstre.

08. Der må kun anvendes kugle på de af jagtlederen udpegede kugleposter.

09. Der må ikke skydes ind i såten. Overtrædelse medfører en jagtdags karantæne.

10. På den første jagt må der kun skydes synlig buk otg lam.(hvad angår råvildt). Skydes voksen hundyr (rå) medfører det en jagtdags karantæne.
      Værten hæfter her for sin gæsts hanlinger.

11. Der må kun anvendes skovpatroner på jagterne. Brug ikke for små hagl til råvildt og ræv.

12. Vær neget opmærksom på skudafstand til råvildt og ræv. Maks. 20 meter

13. Ingen jagtdeltager må nedlægge mere end et stk. råvildt pr. jagtdag.

14. Det er en selvfølge, at enhver omgåes sit våben så ingen udsættes for ulykker.

15. På post står man altid på samme side af sporet.

16. Hvis en jæger kan se drivende hund vil gå af plantagen,forsøger han at tage den op.

17. Har en jæger anskudt vildt, skudt til vildt, eller obseveret andet som har betydning for jagten, underrettes jagtlederen ved første givene lejlighed.
      Husk altid at give så præcise oplysninger som muligt.

18. Frokosten begynder og slutter samtidig for alle.

19. En øl og en dram tager ingen skade af, men overdreven alkoholforbrug vil ikke blive tolereret.
      Møder en jæger beruset op på jagten, er det de tilstedeværende udvalgsmedlemmer, der sammen formener pågældende at deltage i dagens jagt.

20. Alt skudt vildt sælges efter vildtparaden til højestbydende. Fuglevildt tilfalder skytten.

21. Købt vildt må ikke vidersælges.

22. Kronvildt sælges til dagspris eller derover. Hvis ikke, overtager skytten vildet til dagspris

23. Efter vildtparaden forlades plantagen.

24. Ingen jæger må medbringe hund uden nærmere aftale med hundeformidleren.

25. Husk at medbringe service til suppe/gule ærter.

 

Revideret den 31/1-2011 

 

 

Regler for bukkejagt

 

 

01. Der gives adgang til bukkejagt hver dag i bukkejagten.Den enkelte tildeles jagten en uge ad gangen, startende 16 maj.
     
De sidste dage i  bukkejagten friholdes.

02. Fra den 1 juni må rævehvalpe skydes i henhold til jagtloven.

03. Skoven deles i øst og vest for grusvejen. Der er således adgang for to jæger ad gangen. En øst for grusvej og en vest for grusvejen.

04. Man kan tidligst komme i pulje til bukkejagten det andet år ,af to år man i træk har betalt for jagten.
      Da kommer man bag
i køen efter de der har været på bukkejagt året før.

05. Driver en jæger ikke bukkejagt, får han tildelt jagtdage på lige fod med de der gør.

06. Deltagere må kun skyde en buk.

07. Spidsbuk er fredet.

08. Skydt buk købes af jægeren. Pris kr.500,-,som afregnes med kassereren snarest muligt.

09. Skudt buk/rævehvalp meddeles formanden.

10. Er der afgivet skud skal der eftersøges med registreret sweisshund. Jægeren afregner selv med hundeføren. Formanden underrettes.

11. Når kvoten på 4 bukke er skudt. stopper jagten.

12. Hvis kvoten er brugt inden årets deltager har været på jagt, kommer de bag i køen som om de havde været på jagt.

13. Bytning indenfor de tildelte jagttider er tilladt. Jagten er personlig. Ved bytning informeres formanden.

14. Ved lodtrækning til bukkejagten er en repræsentandt fra hver af de fire jagtforeninger til stede.

 

revideret den 1-4-2010 

 

Nyheder